پشتیبانی از مشتری:

بررسی نقش شانه و تراکم فرش سجاده ای

بررسی نقش شانه و تراکم فرش سجاده ای
هر فرش سجاده ای  دارای دو مشخصه می باشد که در اصطلاح عامیانه به نام های شانه و تراکم شناخته می شوند که در اینجا بیشتر در موردشان توضیح می دهیم.
تراکم عرضی (که به عنوان شانه فرش شناخته می شود) به تعداد ریشه در هر متر مربع از عرض سجاده فرش تراکم عرضی می گویند.
تراکم طولی(که به عنوان تراکم فرش شناخته می شود) به تعداد گره در هر متر مربع از طول فرش سجاده ای را تراکم می گویند.

نقش شانه و تراکم در فرش سجاده ای :هر چه شانه و تراکم فرش سجاده ای بیشتر باشد، فرش توپرتر و متراکم تر می شودو نتیجتاً این امر باعث می شود که سجاده فرش ریز نقش یا به عبارتی سجاده فرش ریز بافت تولید شود. همچنین هر چه تراکم و شانه فرش سجاده ای بیشتر باشد (توپرتر و متراکم تر) مقاومت فرش نیز بیشتر شده و باعث افزایش طول عمر فرش سجاده ای می شود.
افزایش تراکم فرش سجاده ای باعث کوتاه تر شدن طول نخ خاب فرش شده و باعث لطافت بیشتر آن می شود.

نحوه تشخیص تراکم فرش سجاده ای :
در اینجا با ذکر نکاتی  کمک کنیم تا مشتری با استفاده از این نکات تشخیص دهد که شانه و تراکم فرش سجاده ای واقعی است یا نه؟
برای مثال چگونه شانه (تراکم عرضی )فرش سجاده ای  700شانه را تشخیص دهیم؟؟
نحوه تشخیص : در یک متر از عرض سجاده فرش 700 ردیف نخ خاب قرار گرفته که برای تشخیص شانه فرش کافی است گوشه ای از فرش را برعکس کرده ودر پشت فرش  10 سانت از عرض (70 ردیف) و یا 1 سانت از عرض فرش (7 ردیف) را شمارش کنید.
و محاسبه تراکم فرش سجاده ای(تراکم طولی):
برای مثال چگونه تراکم (تراکم طولی) فرش سجاده ای 1000 شانه را تشخیص دهیم؟؟
نحوه تشخیص : ازنقطه شروع تا نقطه یک متر فرش سجاده ای دقیقاً 1000 رج بافته شده
که برای تشخیص تراکم فرش سجاده ای (تراکم طولی)باید همانند شانه فرش ،تعداد ریشه های 10یا1 سانتیمتر از طول فرش سجاده ای را شمرد. در 10 سانتی متر از طول فرش 1000 شانه،       (100 رج)  و در 1 سانت (10 رج) قرار گرفته است.
با استفاده از روش های ذکر شده : تشخیص شانه و تراکم فرش های سجاده ای  کار دشواری نیست اما نیاز به دقت بالایی دارد که اگر تنها یک رج کم و زیاد شود در طول آن  10 برابر کم و زیاد می شود.اما از روش ذکر شده می توانید مطمئن شوید که فرش سجاده ای که خریداری کرده اید شانه و تراکم واقعی آن چند است.
 
و حال تأثیر افزایش شانه و تراکم برقیمت سجاده فرش:
هرچه قدر شانه و تراکم سجاده فرش افزایش یابد قاعدتاً بر قیمت فرش سجاده ای نیز افزوده می شود.
 
 
مقایسه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
طراحی و توسعه توسط وبسایت پویا - دانه گردی